Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Ρυθμιστικό Σχεδίο Ιωαννίνων Β΄ Φάση - Νέα διαβούλευση

Με το αρ. πρ. οικ.:43920/09.12.2009 έγγραφό του το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής μας διαβίβασε την μελέτη του Β΄ σταδίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων όπως υποβλήθηκε από την μελετητήρια.

Στην ανωτέρω εξέλιξη καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τοποθέτηση του ΤΕΕ αρ. πρ. 2471/27.10.2009 (και τοποθέτηση TEE από 14.12.2009 εδώ ), αλλά και οι απόψεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος επί της Β΄ Φάσης του Ρυθμιστικού όπως είχε τροποποιηθεί και παρουσιασθεί από το Υπουργείο τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στο από 20.08.2009 έγγραφό μας.

Παρακαλούμαστε όπως διαβιβάσουμε τις απόψεις μας ει δυνατόν εντός μηνός από τη λήψη του ανωτέρου εγγράφου προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου Π. Δ/γματος με το οποίο θα εγκριθεί το ΡΣΙ.Την μελέτη Β΄ Φάσης χωρίς τροποποιήσεις - όπως υποβλήθηκε από τη μελετητήρια μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Και ο σχετικός χάρτης εδώ.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη Παμβώτιδα

Δημοσιεύουμε σήμερα το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος :
«Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, των πηγών Κρύας και Τούμπας, της τάφρου Λαμψίστας, του αισθητικού δάσους Ιωαννίνων, καθώς και εποχιακής λίμνης Βρέλη ως περιοχή οικοανάπτυξης με περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης»

Το σχέδιο μπορείτε να διαβάσετε και να το κατεβάσετε εδώ.

συνημμένα περιλαμβάνει τον χάρτη της φωτογραφίας.

Παρακαλούμε για τα σχόλια των μελών και φίλων επί του σχεδίου, καθώς η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ήταν μόλις η 11.12.09, (σχετικό άρθρο εδώ)

και η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης γραπτών απόψεων πολιτών και φορέων επί του σχεδίου λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2009.ΥΓ. Όποιος θέλει τον χάρτη σε μεγαλύτερη ανάλυση, παρακαλούμε να μας στείλει email και θα του τον αποστείλουμε.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Προέχει το σχέδιο διαχείρισης υδάτων

Μπάνιο στη λίμνη. Όνειρο θερινής νυκτός ή εφικτός στόχος (με ή χωρίς μεταφορά νερού);
Ηπειρωτικός Αγώνας, του Κώστα Σακκά, πολιτικού μηχανικού

 Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Ο Νόμος 3199/2003 για την "Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση µε την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης" δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου και ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στη διαχείριση των υδάτων.

Αρμόδια για τη διαχείριση, συνεπώς και για την απόφαση μεταφοράς ή όχι νερού και από πού, είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με τον Ν. 3199/2003, άρθρο 5, παρ. 5στ) η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας "μεριμνά για την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού, στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης". Ήδη από το 2008, αντίγραφο του προσχεδίου διαχείρισης θα έπρεπε να έχει δημοσιευθεί και τεθεί στη διάθεση του κοινού για τη διατύπωση παρατηρήσεων. Επιπλέον στο άρθρο 7 παρ. 4) αναφέρεται ότι "Το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης καταρτίζεται και εγκρίνεται υποχρεωτικά μέχρι 22.12.2009".

Το Σχέδιο Διαχείρισης βασίζεται σε Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων το οποίο πρέπει να λειτουργεί ήδη από το 2006, έτσι ώστε αξιολογώντας τα δεδομένα (όγκο, στάθμη, ρυθμό ανανέωσης, οικολογική και χημική κατάσταση, οικολογικό δυναμικό, κλπ) να συντάξουμε το Πρόγραμμα Μέτρων προς εφαρμογή υποχρεωτικά μέχρι 22.12.2009.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων από τον Μάιο του 2009, παρότι το Σχέδιο Διαχείρισης για το Υδατικό Δυναμικό της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ολοκληρωθεί δεν έχει ακόμη μέχρι και σήμερα παρουσιασθεί στο κοινό.

Η Οδηγία 2000/60/ΕΕ δίνει μεγάλη σημασία στις συµµετοχικές διαδικασίες, δηλαδή στο πως θα συµµετέχουν οι ΜΚΟ, οι τοπικές κοινωνίες και το ευρύτερο κοινό, στη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων.

Δηλαδή η δημοσιοποίηση, η δημόσια διαβούλευση έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Διαφορετικά, και η τωρινή μελέτη που εξαγγέλθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων πιθανότατα μετά την ολοκλήρωσή της θα παραμένει αδρανής, παρέα με τις μέχρι τώρα συνταχθείσες τα τελευταία 24 χρόνια μελέτες (θυμίζω ότι η πρόταση για μεταφορά νερού από τον Αμάραντο έγινε το 1985), καθώς η μη τήρηση των θεσμών καθιστά την κάθε πρόταση μεταφοράς νερού αποσπασματική, με τους πολιτικούς "άρχοντες" να προκρίνουν ή να ακυρώνουν κάποια από αυτές κατά το δοκούν, και την τοπική κοινωνία να βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση.

Σχετικά
[1] Ν. 3199/2003 http://sppi1976-law.blogspot.com/2003/12/31992003.html
[2] Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://sppi1976-law.blogspot.com/2000/10/200060-23-2000.html
[3] Νέοι Αγώνες, του Χρήστου Καζάκου, «Μπαλάκι» η μεταφορά νερού,
http://www.neoiagones.gr/index.php/-mainmenu-41/8287-not

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Ανακοίνωση

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος μελετώντας, τις κατά καιρούς μελέτες για τη μεταφορά νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, από πηγές εκτός λεκανοπεδίου Ιωαννίνων επανελλειμένως εξέφρασε τη θετική του γνώμη. Θεωρεί δε ότι είναι αναγκαιοτάτη η μεταφορά νερού για ύδρευση από πηγές εκτός του λεκανοπεδίου. Αυτό μάλιστα είναι αναγκαίο λόγω της αυξήσεως του πληθυσμού στο ευρύτερο λεκανοπέδιο, περίπου σε 181.000 χιλ. κατοίκους, θα αυξηθεί ο πληθυσμός, σύμφωνα με το ρυθμιστικό σχέδιο Β’ φάσης κατά το έτος 2021. Επομένως χρειάζεται η μεταφορά των νερών του Αμάρνατου (μελέτη Κουτσούκου) και Αώου (μελέτη Τέρνας ΑΕ), τάχιστα.
Εάν αύριο μολυνθεί ο πιθανόν ήδη επιβαρημένος υπόγειος ορίζοντας του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από όπου αντλείται σήμερα το πόσιμο νερό, ερωτούμε σαν Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, τι θα γίνει κύριοι που σήμερα είσαστε υπεύθυνοι για την ύδρευση της πόλεως και του ευρύτερου χώρου; (Π.χ. Νομάρχης, Δήμαρχοι, ΣΥΚΛΙ, ΤΕΕ, κ.λ.π) το σκεφτήκατε αυτό ποτέ σοβαρά;
Για το Δ/κό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Σωτηριάδης

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Ώρα δράσης για το μέλλον

Ηπειρωτικός Αγώνας, Της Βαρβάρας Αγγέλη

Νέος άνθρωπος σε έναν παλιό σύλλογο. Ο Κώστας Σακκάς ανήκει σε μια γενιά από την οποία η τοπική κοινωνία περιμένει να αναλά­βει δράση. Ο ίδιος συμμετέχει στον ιστορικό «Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος» (με ημερομηνία ίδρυσης το 1976), καταφέρνοντας έτσι να δώσει νέο αέρα και περιεχόμενο σε μια πρωτοβουλία πολιτών που παρα­μένει εξαιρετικά επίκαιρη. Δεν είναι φυσικά μόνος του. Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι αναλαμβά­νουν δράση στην πόλη. Σήμερα ο Κώστας μας μιλά για τα φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιο­χής και με το λόγο και την παρουσία του στέλνει ένα μήνυμα προς όλους: ότι η ώρα της δράσης εξαρτάται από όσους θα αποφασίσουν να την αναλάβουν και όχι από εκείνους που είναι δεκτικοί να παραμερίσουν

Από πότε άρχισες να ασχολείσαι πιο ενεργά με το περιβάλλον;
Δεν έχω πολλά χρόνια. Από το 2006, όταν έμαθα από κάποιον φί­λο ότι ο Σύλλογος αποκάλυψε πως 1270 στρέμματα ανήκουν στο ελ­ληνικό δημόσιο και όχι στην Κοι­νότητα Αμφιθέας. Αυτή η έκταση εκ παραδρομής είχε γραφεί σε έναν χάρτη ότι ανήκε στην Κοινότητα. Το ίδιο φαινόταν και στο Κτηματο­λόγιο. Σημειωτέον ότι αυτή η έκτα­ση δεν αφορά τα στρέμματα για τα οποία υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Το λάθος βρέθηκε λοιπόν από τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κ. Σωτη­ριάδη, κι η Νομαρχία τελικά το δι­όρθωσε. Κάπως έτσι αποφάσισα να γραφώ στον Σύλλογο για να τον βο­ηθήσω.

Τι ακριβώς σε συγκίνησε σε αυ­τή την αποκάλυψη;
Την καταπάτηση της δημόσι­ας περιουσίας δεν την υποστηρί­ζει κανείς. Πρέπει δηλαδή κάποιος σύλλογος, κάποια μη κυβερνητική οργάνωση, να κάνει κάτι.

Πρέπει να είστε από τα λίγα νέα μέλη, δεδομένου ότι ο Σύλ­λογος, αν και με μεγάλη πε­ριβαλλοντική δράση, δεν έχει προσελκύσει κόσμο.
Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη βρίσκονται στον σύλλογο από την ίδρυσή του, το 1976. Οι πρώτοι νέοι που μπήκαμε ήμουν εγώ και ένας φίλος, ο Αποστόλης Κοκορδά­τος. Νομίζω ότι ο Σύλλογος δεν τρα­βάει νέα μέλη γιατί δεν είναι γνω­στός, αν και κατά καιρούς υπάρχουν δημοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά με τις δραστηριότητές του. Ίσως να υπάρχει και μια προκατάληψη απέ­ναντι στους περιβαλλοντικούς συλ­λόγους που την είχα κι εγώ, ότι δη­λαδή είναι ακραίες οι απόψεις τους. Στον Σύλλογο μας δεν ισχύει κάτι τέ­τοιο. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που λένε οι περι­βαλλοντικές μελέτες, τις οποίες και πληρώνουμε ως πολίτες. Το διαχει­ριστικό σχέδιο της λίμνης, που εί­ναι η τελευταία επίσημη μελέτη για την Παμβώτιδα, αναφέρει συγκεκρι­μένα μέτρα. Οι κυβερνώντες όμως κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Οπότε κάποιος πρέπει να υποστηρίξει αυ­τά που λένε οι επιστήμονες κι οι με­λέτες. Αυτός είναι ο λόγος που πρέ­πει να υπάρχουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να είναι ο καταλύτης, να μη γίνονται τα πράγματα αντίθε­τα από ό,τι πρέπει να γίνουν.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περι­βάλλοντος δίνει έμφαση μόνο στη λίμνη. Γιατί;
Δεν έχουμε το ανθρώπινο δυνα­μικό για να ασχοληθούμε με τα πά­ντα. Είμαστε επτά μέλη στο διοικη­τικό συμβούλιο που βασικά αυτοί ασχολούμαστε. Είναι πολύ χρονοβό­ρο να ασχολείσαι με τα πάντα. Όσον αφορά τη λίμνη, οι παρεμβάσεις μας εκεί έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Οι κυβερνώντες προσπαθούν να πε­ριορίσουν τη λίμνη στα αναχώματα σε αντίθεση από ό,τι λένε οι μελέ­τες, Ο σύλλογος με προσφυγές -δεν έχει άλλο τρόπο να το κάνει- προ­σπαθεί να το αποτρέψει. Το πρόβλη­μα είναι οι πολιτικές. Δεν μπορεί η λίμνη να ήταν καθαρή πριν από 30 χρόνια, και να μην είναι σήμερα με την τεχνολογία που έχουμε.

Με προσφυγή του Συλλόγου καταργήθηκε η Κοινή Υπουργι­κή Απόφαση (ΚΥΑ) για τη λίμνη και αναμένεται το Προεδρικό Διάταγμα. Τι προστατεύει τη λί­μνη αυτή τη στιγμή;
Η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Η ΚΥΑ αναιρέθηκε γιατί η προστασία που έδινε στις περιο­χές ήταν λιγότερο αυστηρή από τη ΖΟΕ. Άρα ουσιαστικά δεν καταργή­σαμε κάποια προστασία, γιατί δεν υπήρχε κάποια περαιτέρω προστα­σία. Μάλιστα η απόφαση του Συμ­βουλίου της Επικρατείας βασίστηκε στο ότι ο Μάτσικας αποχαρακτηρί­στηκε παράνομα από βιότοπος το 1993. Περιμένουμε τώρα το Προε­δρικό Διάταγμα για να μας πει τι θα γίνει. Δεν αποκλείεται ο Μάτσικας να χαρακτηριστεί ξανά βιότοπος.

Την ίδια ώρα εκκρεμεί και η με­λέτη του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
Για την οποία έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας. Εδώ και πά­λι αποδεικνύεται η αντίφαση με­ταξύ των επιστημόνων και των πολιτικών. Το Ρυθμιστικό λέει νέο ποδηλατόδρομο στην ακτή της Παμβώτιδας, από την Αμφιθέα μέ­χρι το αντιλιοστάσιο του Πόρου. Το διαχειριστικό σχέδιο όμως λέει ότι η σημαντικότερη περιοχή είναι οι καλαμώνες γύρω από την όχθη. Λέ­ει όχι στο μπάζωμα, στο κρηπίδω­μα. Κι εμείς τι θέλουμε να κάνουμε; Ακριβώς τα αντίθετα.

Με την προσφυγή για την οριο­θέτηση της λίμνης τι γίνεται;
Κι εδώ πάλι άλλα λένε οι επιστή­μονες, άλλα κάνουν οι πολιτικοί. Το διαχειριστικό σχέδιο λέει ότι ο πα­λιός αιγιαλός και οι πλημμυρικές εκτάσεις εκτείνονται εκτός του τε­χνητού αναχώματος. Μάλιστα χα­ρακτηρίζει το ανάχωμα ως αυθαί­ρετο. Η επιτροπή οριοθέτησης πήγε και έβαλε τον παλιό και τον υφιστά­μενο αιγιαλό πάνω στο ανάχωμα. Εδώ πρέπει να πω ότι ακόμα κι αν δεν καταφέρουμε να πάμε την ορι­οθέτηση πίσω από το ανάχωμα, οι υδροβιότοποι του Μάτσικα και κυ­ρίως του Κατσικά και της Αμφιθέ­ας, θα πρέπει να οριστούν ως υδρο­βιότοποι. Είχαμε προτείνει στην Περιφέρεια να γίνει μελέτη αποκα­τάστασης των υδροβιότοπων αλλά ο κ. Πανοζάχος την απέρριψε την πρότασή μας.

Το οικολογικό πάρκο σε Ανα­τολή και Κατσικά έχει μέλλον, από τη στιγμή που οι δύο δή­μαρχοι αρνούνται να υπογρά­ψουν τη σχετική προγραμματι­κή σύμβαση με τη Νομαρχία;
Πιστεύω ότι η περιοχή του Κα­τσικά θα μπορούσε να αναπτυχθεί με ένα περιβαλλοντικό πάρκο προς όφελος και του Δήμου. Αυτή τη στιγμή, αν σκεφτεί κανείς ότι έχου­με μπαζώσει τη λίμνη σε Γιάννενα και Ανατολή, ο δήμος Παμβώτιδας είναι ο πιο σωστός περιβαλλοντικά. Άρα δεν μπορούμε να τον «τιμωρή­σουμε». Η ανάπτυξη ενός περιβαλ­λοντικού πάρκου μπορεί να γίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να πη­γαίνουμε για καφέ εκεί, κι όχι στον Μώλο, για παράδειγμα. Τα περιβαλ­λοντικά πάρκα στη Μεγάλη Βρετα­νία έχουν μέσα και θέατρα, και κα­φέ, και μουσεία. Είναι πολυχώροι ουσιαστικά. Αλλά δεν μπορούμε να φτιάξουμε ξενοδοχεία εκεί.

Ελπίζετε ότι κάτι μπορεί να αλ­λάξει με τη νέα κυβέρνηση;
Διαχρονικά δεν έχουμε δει δι­αφορά στις κυβερνήσεις στο θέ­μα του περιβάλλοντος. Η ΚΥΑ που αναιρέθηκε, έγινε από το ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές για τη λίμνη δεν έχουν αλλάξει. Δεν πάει κάποιος να την προστατέψει. Και το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ κινήθηκαν στο ίδιο πνεύμα, στο να περιορίσουν τη λίμνη στα αναχώματα. Είναι θετικό βέβαια το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ξε­χωριστό υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα δούμε.

Και οι Γιαννιώτες; Δεν θα έπρε­πε να είναι πιο απαιτητικοί στο θέμα του περιβάλλοντος;
Ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αν ενημερωθούν πραγματικά για το τι λένε οι επιστήμονες, τότε όλη η κοινωνία θα αντιδράσει. Γιατί η λίμνη, ο τουρισμός, κινεί όλη την τοπική οικονομία. Γιατί τι έχουμε; Έχουμε τη λίμνη, το Πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο. Ο τουρίστας δεν θα έρχεται να βλέπει μια καταπρά­σινη λίμνη χωρίς παπιά. Αν κατα­στραφεί η λίμνη, θα χάσουμε και τον τουρισμό. Αν υπάρξει και το οι­κολογικό πάρκο στον Κατσικά, τότε θα έρχονται από όλη τη Ελλάδα και όλον τον κόσμο να το επισκεφτούν. Πρέπει όλοι μας να δώσουμε βάση στην ενημέρωση της γιαννιώτικης κοινωνίας. Αν ενημερωθεί κάποιος για ένα πρόβλημα, τότε έχουμε στα χέρια μας το ήμισυ της λύσης του προβλήματος

Συνέντευξη:
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ
Ο Κώστας Σακκάς, ένας νέος άνθρωπος, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η δραστηριοποίησή του πήρε πιο οργανωμένη μορφή, όταν έγινε μέλος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος. Μέσω του συλλόγου, κι από τη θέση του γραμματέα πια, προσπαθεί να αποδείξει στον εαυτό του και στην τοπική κοινωνία ότι το περιβάλλον της πόλης αξίζει όχι μόνο μια ευκαιρία, αλλά πολλές.

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Συνέντευξη του Προέδρου του Συλλόγου στο Δημοτικό Ραδιόφωνο

Η κα. Άννα Δερέκα πήρε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων κ. Αριστείδη Σωτηριάδη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο , η οποία δημοσιεύθηκε σε τρεις συνέχειες στην εφημερίδα Νέοι Αγώνες στις 5, 6-7 και 11 Ιουνίου.

Όλη τη συνέντευξη μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους.

Α’ Μέρος
«Τα χρήματα τα οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία της λίμνης, χρησιμοποιήθηκαν για την καταστροφή της»

Β’ Μέρος
«Από το 1976 που ιδρύσαμε τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος, αγωνιζόμαστε σε βάρος της προσωπικής μας ζωής»

Γ’ Μέρος
«Με τα αναχώματα γύρω γύρω, η λίμνη μας είναι τεχνητή. Αγωνιζόμαστε να λειτουργήσει ως οικοσύστημα»

Ακολουθούν χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Θέσεις επί της Μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων – Β΄ Φάση

Αριθμός Πρωτ. 184
Ιωάννινα, 20 Αυγούστου 2009
Προς
Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας
(Δ/νση Πολ/κού Σχεδιασμού
Αμαλιάδος 17 – 115 23 – Αθήνα


ΘΕΜΑ: Θέσεις επί της Μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων – Β΄ Φάση

ΣΧΕΤ: α) Διαβιβαστικό Α΄ Φάσης Ρυθμιστικού Σχεδίου, Αρ. Πρ. 31968 / 21.07.2008 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

β) Από 10.09.2008 έγγραφό μας «Απόψεις επί της Μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων – Α΄ Φάση»

Αξιότιμοι Κύριοι

Από τη μελέτη του Α΄ Σταδίου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων, τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας σας στο (α) σχετικό, αλλά και τις δηλώσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Σταύρου Καλογιάννη, σχηματίσαμε την εντύπωση ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επιθυμεί επί τέλους την αποκατάσταση του οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας, όπως έπραξε στη Λίμνη Κάρλα διαθέτοντας το τεράστιο ποσό των 245 εκ. ευρώ και στη Λίμνη Πρέσπα όπου με το πρόγραμμα LIFE-ΦΥΣΗ αυξήθηκαν τα υγρά λιβάδια γύρω από τη λίμνη από 300 στα 1.000 στρέμματα, αποσπώντας Ευρωπαϊκή διάκριση.

Με απογοήτευση όμως διαπιστώσαμε στη Β΄ Φάση του Ρυθμιστικού Σχεδίου να υιοθετούνται από το Υπουργείο σας ρυθμίσεις καταστροφικές για το Λιμναίο Οικοσύστημα της Παμβώτιδας οι οποίες είναι άκρως αντίθετες προς το πνεύμα και τις κατευθύνσεις του Α΄ Σταδίου της μελέτης και του Ν. 2508 / 97 όπως:

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων - Β΄ Φάση

Δημοσιεύουμε σήμερα προς ενημέρωση των πολιτών το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων (Ρ.Σ.Ι.) Β΄ Φάση - Μάιος 2009.

Τη μελέτη μπορείτε να διαβάσετε εδώ
Ο χάρτης της μελέτης εδώ

Προσπάθεια ακύρωσης της απόφασης ανέγερσης Δημαρχείου στο χώρο που λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά της Αγίας Μαρίνας

Ο Σύλλογος διαχρονικά αγωνίζεται για τη διατήρηση των ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων και του αστικού πρασίνου, ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων των πόλεων.

Το 1977 πέτυχε την μη επικείμενη οικοδόμηση από τον Δήμο Ιωαννιτών του πάρκου της «Αίγλης», το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα ο χώρος πρασίνου απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο. (Σχετικά: Υπόμνημα του Συλλόγου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών από 17.09.1977 εδώ, Ρεπορτάζ ΠΡΩΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ από 11.11.1977 εδώ)

Απόσπασμα από συνέντευξη του Προέδρου του Συλλόγου κ. Σωτηριάδη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο (εδώ):
"Μια άλλη δραστηριότητά μας ήτανε, το θυμούμαι, που διαφυλάξαμε τον χώρο πρασίνου στο τρίγωνο που είναι απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο. Εκεί η τότε Δημοτική Αρχή ήθελε να ανεγείρει (ήταν Δήμαρχος ο Κώστας ο Μπέγκας), Δημοτικό Δημαρχείο και Πνευματικό Κέντρο. Εμείς αντισταθήκαμε τότε, δυναμικά. Ήρθαμε σε ρήξη και με τον φίλο μας τον Κώστα τον Μπέγκα και με τους Δημοτικούς Συμβούλους. Είχαμε όμως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και συμβούλους οι οποίοι συμπαραστάθηκαν. Τελικά μετά από αγώνες δεν έγινε αυτό. Και τα χρήματα τα οποία έδινε τότε ο δωρητής, 120.000.000 δραχμές ήταν για να γίνει αυτό το ακίνητο, μετά από τις παρεμβάσεις τις δικές μας, υποδείξαμε τα χρήματα αυτά να δοθούν στην παραλίμνια περιοχή. Ο Κατσάρης ήταν ο δωρητής. Ήταν ένας από τους δύο αδερφούς Κατσάρη. Ήταν δύο και οι δύο έχουνε κάνει προσφορές. Ο δεύτερος αδερφός, είναι που έδωσε 120.000.000 δραχμές και τελικά αυτά τα χρήματα μετά από υπόδειξη δική μας, στον Δήμαρχο τότε τον Γεωργιάδη, διατέθηκαν για να γίνει η παραλίμνια περιοχή, όπως είναι τώρα. Αξιοποιήθηκαν εκεί τα χρήματα αυτά. Και διασώθηκε το πράσινο, σ’ εκείνο εκεί τον χώρο, στον οποίο οι παλιοί τον θυμούνται, ήταν πριν από πολλά χρόνια, το σινεμά Αίγλη. Ο χώρος εκείνος έτσι είχε μείνει ονομαστός, σαν χώρος της Αίγλης"

----------
Στο ίδιο πλαίσιο, σήμερα αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε την δρομολογούμενη τσιμεντοποίηση του χώρου της Λαϊκής Αγοράς Αγίας Μαρίνας με την απόφαση του Δήμου Ιωαννιτών να κατασκευάσει εκεί Νέο Δημαρχείο.

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Φύτευση 680 κωνοφόρων στην πόλη, ύψους 2,50 m (το 1990)

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 23 Φεβρουαρίου 1990

Το 1990 με ενέργειες του Συλλόγου συγκεντρώνονται χρήματα, με έρανο των συμπολιτών και προσφορές, αγοράζονται και φυτεύονται 680 κωνοφόρα δένδρα ύψους 2,50 m από τη Γερμανία στην είσοδο της πόλης, το Πανεπιστήμιο και μέσα στην πόλη.

Απόσπασμα από συνέντευξη του Προέδρου του Συλλόγου κ. Σωτηριάδη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο (εδώ):
"Ήρθα σ’ επικοινωνία σε ένα από τα φυτώρια, μου έστειλαν τιμοκαταλόγους και πήρα τον Ηλία τον Κοντογιάννη, ο οποίος μιλούσε τα Γερμανικά, και πήγαμε αεροπορικώς στο Αμβούργο. Εκεί παραγγείλαμε και φέραμε στα Γιάννενα, τα πληρώσαμε φυσικά, 760 κωνοφόρα δέντρα τα οποία ήταν σε ύψος 2 μέτρα και πλέον. Δύο με δυόμισι μέτρα. Ήρθαν δύο νταλίκες και το Δασαρχείο μας υπέδειξε με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνει η φύτευση. Και τότε λοιπόν φυτεύσαμε τα δέντρα στην είσοδο της πόλεως την είσοδο από την πλευρά των Αθηνών. Δώσαμε γύρω στα 200 δέντρα στον Δήμο να τα φυτεύσει μέσα στην πόλη. Άλλα 200 δέντρα στο Πανεπιστήμιο στη Δουρούτη. Όσα θα δείτε που είναι μεγάλα δέντρα, τα έλατα, είναι αυτά τα οποία είχαμε φέρει εμείς με τον Σύλλογο. Δυστυχώς δεν διαφυλάχτηκαν όλα. Να σας πω ένα περιστατικό στον κόμβο της Ανατολής, που βγαίνει και προς το Πανεπιστήμιο, εκεί είχαμε φυτέψει γύρω στα 30 έλατα. Τα Χριστούγεννα είδαμε μερικά τα οποία είχαν κόψει για χριστουγεννιάτικο δέντρο, κάποιοι που δεν μπορούσαν να σκεφτούν διαφορετικά"

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Κ. ΝΟΜΑΡΧΗ

Όταν ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος το 2003 κατέθεσε προσφυγή στο Σ.Τ.Ε. ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 22943 Κ.Υ.Α., η οποία ήτο καταστροφική για την λίμνη Παμβώτιδα, ο Νομάρχης κ. Καχριμάνης έκανε παρέμβαση στο Σ.Τ.Ε. κατά της προσφυγής του Συλλόγου.

Το Σ.Τ.Ε. με απόφαση του δικαίωσε τον σύλλογό μας.

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Aίτηση ακυρώσεως αποφάσεων Επιτροπής Οριοθέτησης και Γενικού Γραμματέα στο Σ.τ.Ε. - οριογραμμών όχθης και παλαιάς όχθης της Λίμνης


Πληροφορούμε και καταγγέλλουμε στους συμπολίτες μας ότι ο Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Ηπείρου απέρριψε το αίτημα του Συλλόγου μας για επανακαθορισμό των οριογραμμών όχθης και παλαιάς όχθης της Λίμνης μας, τις οποίες η Επιτροπή Οριοθέτησης αιγιαλού και παραλίας καθόρισε στο όριο του αναχώματος Ανατολής – Κατσικά, αδιαφορώντας για τις καταστροφικές επιπτώσεις σε βάρος της Παμβώτιδας.

Κατόπιν αυτού ο Σύλλογός μας κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) αίτηση ακυρώσεως των αποφάσεων της Επιτροπής Οριοθέτησης και του Γενικού Γραμματέα.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

Αισθητικό Δάσος - Δασύλλια Λόφων Ιωαννίνων


Η πόλη των Ιωαννίνων έχει το μοναδικό πλεονέκτημα να βρίσκεται σε επαφή με δύο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας χώρους, τη λίμνη και το δάσος.

Η λίμνη Παμβώτιδα, η δεύτερη παλαιότερη μετά την Οχρίδα (ή Αχρίδα) λίμνη της Ευρώπης, δημιουργήθηκε στο τέλος της Μειόκαινου προς την Πλειόκενο περίοδο, περί τα πέντε εκατομμύρια χρόνια πριν.

Σε αντίθεση, τα δασύλλια των Ιωαννίνων είναι πολύ πρόσφατα. Η ηλικία τους είναι μόλις 65-80 έτη.

Τα δασύλλια δημιουργήθηκαν τμηματικά, κατά θέσεις, με τεχνιτή αναδάσωση η οποία ξεκίνησε το έτος 1928 στη θέση «Μεϊντάνι».


Μαρτυρία της πρώτης αναδάσωσης μπορείτε να δείτε στο φύλλο της εφημερίδας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ της 28.11.1978. (update 26.10.2010 παραπομπή [4])

Η αναδάσωση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα δεδομένου ότι από την αρχική έκταση που προβλεπόταν, δεν έχει αναδασωθεί μέχρι σήμερα έκταση 161 στρεμμάτων. [1]

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Η Πόλη Συναντά το ΔάσοςΕπίσκεψη στο Δασαρχείο Ιωαννίνων

Στα πλαίσια δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. επισκεφθήκαμε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009 στο γραφείο της, την Δασάρχη Ιωαννίνων κα. Φανή Κούτλα προκειμένου να ενημερωθούμε για τις εργασίες που έχουν γίνει βάσει της Μελέτης Διαχείρισης και Προστασίας των Δασυλλίων Λόφων Ιωαννίνων.

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Δημοσιεύματα σχετικά με την Επίθεση Περιφερειάρχη στον Πρόεδρο του Συλλόγου


Μετά την Καταγγελία που έστειλε ο Σύλλογός μας στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την καταστροφή που συντελείται στο λιμναίο οικοσύστημα από την κατασκευή του ποδηλατόδρομου, ο Γεν Γραμ. Περιφ. Ηπείρου κ. Δ. Πανοζάχος επιτέθηκε απρόκλητα κατά την αποχώρησή του από ημερίδα στο Ξενοδοχείο DU LAC στον πρόεδρο του Συλλόγου μας υβρίζοντάς τον, χειροδικώντας εις βάρος του και ωρυόμενος σε έξαλλη κατάσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει στους παρευρισκόμενους την χειρότερη εντύπωση για υψηλόβαθμο κρατικό λειτουργό. Η ψύχραιμη στάση του προέδρου μας κ. Σωτηριάδη απέτρεψε τα χειρότερα.

Καταγγελία Συλλόγου για την καταστροφή του λιμναίου οικοσυστήματος από την κατασκευή του ποδηλατόδρομου

Αρ. Πρωτ. 175                                                      Ιωάννινα 26.02.2009

Προς
Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Βασιλίσσης Σοφίας 15
Τ.Κ. 10674 ΑΘΗΝΑ

Τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Νίκης 5-7
Τ.Κ. 101.80 ΑΘΗΝΑ

Τον κ. Υπουργό Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
Αμαλιάδος 17
Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ

Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121
Τ.Κ. 11510 ΑΘΗΝΑ

Τον κ. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Λεωφ. Κηφισίας 1-3
Τ.Κ. 11523

ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Αξιότιμοι Κύριοι,

Οι Λίμνες Παμβώτιδας και Λαψίστας Ιωαννίνων, ένα σπάνιο οικοσύστημα με ιχθυοπανίδα , υδροχλωρίδα και ορνιθοπανίδα, ένας ολόκληρος κόσμος με την δική του λειτουργικότητα που δημιούργησε η φύση πριν χιλιάδες χρόνια, ένας μοναδικής ομορφιάς επίγειος παράδεισος, καταστράφηκε από ανθρώπινες επεμβάσεις.

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Επίθεση Περιφερειάρχη στον Πρόεδρο του Συλλόγου


Το τελευταίου διάστημα μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι ο Σύλλογός μας έγινε στόχος επιθέσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δ. Πανοζάχου.

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Ακύρωση της 22943/2003 Κ.Υ.Α. με την 3595/2007 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (22.09.2003) των μελών του Συλλόγου μας με ομόφωνη απόφασή της αποφάσισε την προσφυγή του Συλλόγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας με εντολή στο Διοικ. Συμβούλιο να καταθέσει αίτηση ακυρώσεως της 22943/2003 Κ.Υ.A..

Με την 3595/2007 απόφασή του το Σ.Τ.Ε. έκανε δεκτή την αίτηση του Συλλόγου μας και ακύρωσε την 22943/2003 K.Υ.A. περί χαρακτηρισμού της χερσαίας και λιμναίας περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας, ως περιοχή οικοανάπτυξης.

Ο Σύλλογός μας ζήτησε την ακύρωση της K.Υ.A. επειδή αυτή η απόφαση είχε πολλές αρνητικές ρυθμίσεις σε βάρος της λίμνης όπως:

• Μείωνε την έκτασή της κατά 5000 στρέμματα, περιορίζοντάς την αυθαίρετα μέχρι τα αναχώματα.

• Νομιμοποιούσε έμμεσα τα μπαζώματα και τις παράνομες καταλήψεις λιμναίων εκτάσεων.

• Απεκλειε για πάντα την επικοινωνία της λίμνης με τις αμφίδρομες πηγές Μητσικελίου και τους υδροβιότοπους, ανοίγοντας το δρόμο για οικοδοποίησή τους.

• Επέτρεπε νέες γεωτρήσεις και ανέγερση πολυόροφων οικοδομών, σε ελάχιστη απόσταση από τη λίμνη.

• Γενικά, προέβαινε σε υποβάθμιση, του εξόχως ευαίσθητου και ευπαθούς οικοσυστήματος της λίμνης και της γύρω περιοχής, με πλήρη αντίθεση στις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Οριοθέτηση της Λίμνης

Ο Σύλλογός μας από το 1976 που ιδρύθηκε, είχε θέσει ως πρώτο στόχο την οριοθέτηση της λίμνης. Ανταποκρινόμενες στο αίτημά μας οι αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, Τοπογραφική Υπηρεσία και Οικονομική Εφορία ξεκίνησαν την σχετική διαδικασία.

Στα χρόνια που πέρασαν, οι υπηρεσίες της Νομαρχίας Ιωαννίνων πιεζόμενες από τον Σύλλογό μας, τον τοπικό τύπο και την κοινωνία των Ιωαννίνων, επιχείρησαν επανειλημμένως να δώσουν λύση στο πρόβλημα ανεπιτυχώς. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Οριοθέτησης Αιγιαλού και παραλίας των δεκαετιών 1980 και 1990, ουδέποτε προωθήθηκαν για επικύρωση από τον αρμόδιο Υπουργό.

Εκείνες οι Επιτροπές, στις οποίες συμμετείχε ως μέλος εκπρόσωπος της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν., με ομόφωνες αποφάσεις είχαν προβεί στον καθορισμό της οριογραμμής όχθης, στο υψόμετρο του υπερχειλιστή των 469,54 μέτρων, μη λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη του αναχώματος, και της οριογραμμής της παλαιάς όχθης στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους που οριοθετεί ο υδροβιότοπος.

Με τον νέο Νόμο 2971/2001, καταργήθηκε ειδικά για τις λίμνες και τους ποταμούς, η συμμετοχή στην Επιτροπή Οριοθέτησης, εκπροσώπου του Γ.Ε.Ν. . Αντικαταστάθηκε από υπάλληλο της Νομαρχίας γεωπόνο. Η αλλαγή αυτή προφανώς έγινε επειδή η Υδρογραφική Υπηρεσία του Γ.Ε.Ν. και ο εκπρόσωπός της, ήταν κάθετα αντίθετοι στην οριοθέτησης της λίμνης στα όρια των αναχωμάτων. Σημειωτέον ότι πλην της Παμβώτιδας ουδεμία άλλη λίμνη αντιμετώπιζε θέμα οριοθέτησης.

Ποδηλατόδρομος επάνω στο Ανάχωμα

Η Περιφέρεια Ηπείρου το 2003 διενήργησε διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης «Ανάπλασης-Αξιοποίησης και προστασίας της Παμβώτιδας». Τον Νοέμβριο του 2005 υπογράφηκε Σύμβαση μεταξύ της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και των επιλεγέντων μελετητικών γραφείων. Βάσει της συμβάσεως αυτής τα μελετητικά γραφεία ανέλαβαν έναντι τιμήματος 508.475,00 ευρώ την εκτέλεση των κατωτέρω εργασιών:

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Σύνταξη τοπογραφικών, υψομετρικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων απαραιτήτων για την οριοθέτηση της λίμνης.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Προμελέτες ανάπλασης παραλίμνιας περιοχής, ποδηλατόδρομου και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Οριστικές μελέτες ανάπλασης παραλίμνιας περιοχής, ποδηλατόδρομου και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Δυστυχώς όμως, πριν γίνει η οριοθέτηση της λίμνης και πριν συνταχθούν οι αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές μελέτες, η Νομαρχία Ιωαννίνων προχώρησε τελείως αυθαίρετα και παράνομα στην κατασκευή πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου, επάνω στο μήκος 3 χιλιομέτρων αρδευτικό ανάχωμα περιοχής Ανατολής-Κατσικά.

Αποκατάσταση του Οικοσυστήματος Λιμνών Παμβώτιδας και Λαψίστας

Η άναρχη ανάπτυξη, που ξεκίνησε τον 20ο αιώνα, με αποκορύφωμα τις δεκαετίες 1960, 70 και 80, που προκάλεσε και στη χώρα μας τεράστια οικολογικά προβλήματα, θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.

Θύματα της υπό εκείνη την έννοια ανάπτυξης υπήρξαν και οι λίμνες Παμβώτιδα και Λαψίστα, ένα μοναδικό υδρογεωλιγικό σύστημα που συνέδεε τις κορυφές του Μιτσικελίου με τον Καλαμά και τον Άραχθο.

Η ιχθυοπανίδα και η υδροχλωρίδα με την ορνιθοπανίδα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του στοιχεία.

Ψάρια κάθε λογής, καραβίδες, τα φημισμένα χέλια, που διέσχιζαν πάνω από πέντε χιλιάδες χιλιόμετρα, και έρχονταν στη λίμνη μας από την περιοχή των Σαργασσών κοντά στις Βερμούδες. Νεροχελώνες, βίδρες, νερόφιδα και πολλά άλλα είδη αποτελούσαν την υδροπανίδα της λίμνης. Η πλουσιώτατη υδροχλωρίδα έδινε ξεχωριστή ομορφιά, ο μεγαλύτερος και πλουσιότερος υδροβιότοπος της Ηπείρου στην τότε φυσική και ανέπαφη από το ανθρώπινο χέρι κατάσταση. Πελαργοί, βουτηχτάρια, φαλαρίδες, ερωδιοί, αγριόχηνες, παπιά και τόσα άλλα εύρισκαν προστασία και τροφή στην Παμβώτιδα.

Η λίμνη Λαψίστα, ήταν το φυσικό εκκολαπτήριο και ο τόπος αναπαραγωγής των ψαριών και πτηνών. Από αυτή εμπλουτίζονταν συνεχώς η λίμνη Παμβώτιδα με όλα τα είδη.

Σήμερα το οικοσύστημα είναι διαταραγμένο, έχει όμως μέσα του φοβερή δυναμική ανάκαμψης.

Παμβώτιδα: Λίμνη - Λεκάνη Αρδευτικών Υδάτων

Το Υπουργείο γεωργίας για να προσφέρει στη γεωργία καλλιεργούμενες εκτάσεις κατά την 10ετία του 1960 προέβηκε στην αποξήρανση της λίμνης Λαψίστας. Το 1970-71 κατασκεύασε αναχώματα πέριξ της λίμνης Παμβώτιδας, μεταβάλλοντάς την όμως σε κλειστή δεξαμενή για τις ανάγκες της άρδευσης.

Αυτά τα αναχώματα απέκλεισαν την επικοινωνία της λίμνης με τις αμφίδρομες πηγές Μιτσικελιού και του υδροβιότοπους.

Η λίμνη στερήθηκε πολλών εκατομμυρίων m3 καθαρού νερού, της δυνατότητας αυτοκαθαρισμού της και των χώρων εκκόλαψης και αναπαραγωγής. Συνέπεια : η σχεδόν εξαφάνιση της ιχθυοπανίδας της (κιπρίνια, τσίμες, γλίνια, μαρίτσια, κ.λ.π.), των χελιών, καραβίδων, βατράχων, νερόφιδων και της πλουσιότατης ορνιθοπανίδας της. Ακόμη και οι πελαργοί μειώθηκαν δραματικά αφού δεν εύρισκαν τροφή στους αποξηραμένου υδροβιότοπους (υγρολείβαδα).

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

Σε όλα τα σημεία του πλανήτη οι κάτοικοι έχουν αντιληφθεί ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων. Κοινή είναι η συνείδηση ότι το ανθρώπινο είδος για να επιβιώσει πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη. Αντίθετα, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συμφέρον όλων μας.
Δυστυχώς στην χώρα μας δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα ότι η φύση είναι ένας συντελεστής στον παραγωγικό μας κύκλο, που δεν αυξάνεται ούτε αντικαθίσταται.

Οι λίμνες, Παμβώτιδα και Λαψίστα, ένα σπάνιο οικοσύστημα, με ιχθυοπανίδα, υδροχλωρίδα και ορνιθοπανίδα, ένας ολόκληρος κόσμος με τη δική του λειτουργικότητα που δημιούργησε η φύση πριν χιλιάδες χρόνια, ένας μοναδικής ομορφιάς επίγειος παράδεισος, καταστράφηκε από ανθρώπινες επεμβάσεις.

Με την αποξήρανση της Λαψίστας συντελέσθηκε οικολογικό έγκλημα απερίγραπτου μεγέθους. Η Παμβώτιδα διασώθηκε με σοβαρότατες επιπτώσεις, αφού απώλεσε την αδελφή Λαψίστα από την οποία εμπλουτιζόταν με όλα τα είδη του υδρόβιου βασιλείου και μεταβλήθηκε σε λεκάνη αρδευτικών υδάτων.

Ο Σύλλογός μας, από την ίδρυσή του, κατέβαλε και καταβάλλει πολλές προσπάθειες για την προστασία της λίμνης και την αποκατάσταση λειτουργίας της ως οικοσύστημα.

Παρατίθενται τα προβλήματα και οι περιπέτειες της Παμβώτιδας, πραγματική οδύσσεια, ως και οι ενέργειες του συλλόγου μας:

1. Παμβώτιδα: Λίμνη - Λεκάνη Αρδευτικών Υδάτων

2. Αποκατάσταση του Οικοσυστήματος Λιμνών Παμβώτιδας και Λαψίστας

3. Ποδηλατόδρομος επάνω στο Ανάχωμα

4. Οριοθέτηση της Λίμνης

5. Ακύρωση της 22943/2003 Κ.Υ.Α. με την 3595/2007 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων που εξελέγη μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 11 Μαρτίου 2009 συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αριστείδης Σωτηριάδης
Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Ζώλας
Γραμματέας: Κων/νος Σακκάς
Ταμίας: Αλέξανδρος Τσουκανέλης
Μέλος: Ηλίας Κοντογιάννης,
Μέλος: Παναγιώτης Νικολαΐδης
Μέλος: Απόστολος Κοκορδάτος
_

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Τακτική Γενική Συνέλευση 2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Μαρτίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ.) με θέματα:

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Ευχαριστήριο δημοσιεύσεων εφημερίδας ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Με την παρούσα ανάρτηση θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια, τόσο την εφημερίδα ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, όσο και τον κ. Γιάννη Κιτσολάμπρο προσωπικά, για τα κατά καιρούς δημοσιεύματα αναφορικά με τη λίμνη και τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων.

Πρόσφατα διαβάσαμε με χαρά τα:

"Αγώνας για τη λίμνη μας..." (σελ 3. του φύλλου της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου),

"ΠΑΜΒΩΤΙΣ: ΕΜΝΗΣΘΗΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ..." (σελ 3. του φύλλου της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου).

Η δημοσιότητα και τα καλά τους λόγια, αποτελούν ικανοποίηση και δικαίωση των προσπαθειών μας, δίδοντάς μας κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε τις δράσεις μας, για την προστασία, αξιοποίηση και προβολή του περιβάλλοντος του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων καλούν τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου στο κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.