Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Καταστατικό - Σύλλoγος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Παρατίθεται το καταστατικό του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων.

Έτος ίδρυσης 1976.