Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Τακτική Γενική Συνέλευση 2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Μαρτίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ.) με θέματα:

- Οικονομικός Απολογισμός / Προϋπολογισμός
- Πεπραγμένα Δ.Σ.
- Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
- Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είσοδος στην Ε.Η.Μ. από το πάρκο Λιθαρίτσα.
Η Παρουσία σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ