Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Ανακοίνωση

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος μελετώντας, τις κατά καιρούς μελέτες για τη μεταφορά νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, από πηγές εκτός λεκανοπεδίου Ιωαννίνων επανελλειμένως εξέφρασε τη θετική του γνώμη. Θεωρεί δε ότι είναι αναγκαιοτάτη η μεταφορά νερού για ύδρευση από πηγές εκτός του λεκανοπεδίου. Αυτό μάλιστα είναι αναγκαίο λόγω της αυξήσεως του πληθυσμού στο ευρύτερο λεκανοπέδιο, περίπου σε 181.000 χιλ. κατοίκους, θα αυξηθεί ο πληθυσμός, σύμφωνα με το ρυθμιστικό σχέδιο Β’ φάσης κατά το έτος 2021. Επομένως χρειάζεται η μεταφορά των νερών του Αμάρνατου (μελέτη Κουτσούκου) και Αώου (μελέτη Τέρνας ΑΕ), τάχιστα.
Εάν αύριο μολυνθεί ο πιθανόν ήδη επιβαρημένος υπόγειος ορίζοντας του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από όπου αντλείται σήμερα το πόσιμο νερό, ερωτούμε σαν Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, τι θα γίνει κύριοι που σήμερα είσαστε υπεύθυνοι για την ύδρευση της πόλεως και του ευρύτερου χώρου; (Π.χ. Νομάρχης, Δήμαρχοι, ΣΥΚΛΙ, ΤΕΕ, κ.λ.π) το σκεφτήκατε αυτό ποτέ σοβαρά;
Για το Δ/κό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Σωτηριάδης