Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων που εξελέγη μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 11 Μαρτίου 2009 συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αριστείδης Σωτηριάδης
Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Ζώλας
Γραμματέας: Κων/νος Σακκάς
Ταμίας: Αλέξανδρος Τσουκανέλης
Μέλος: Ηλίας Κοντογιάννης,
Μέλος: Παναγιώτης Νικολαΐδης
Μέλος: Απόστολος Κοκορδάτος
_

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Τακτική Γενική Συνέλευση 2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Μαρτίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ.) με θέματα: