Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Ρυθμιστικό Σχεδίο Ιωαννίνων Β΄ Φάση - Νέα διαβούλευση

Με το αρ. πρ. οικ.:43920/09.12.2009 έγγραφό του το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής μας διαβίβασε την μελέτη του Β΄ σταδίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων όπως υποβλήθηκε από την μελετητήρια.

Στην ανωτέρω εξέλιξη καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τοποθέτηση του ΤΕΕ αρ. πρ. 2471/27.10.2009 (και τοποθέτηση TEE από 14.12.2009 εδώ ), αλλά και οι απόψεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος επί της Β΄ Φάσης του Ρυθμιστικού όπως είχε τροποποιηθεί και παρουσιασθεί από το Υπουργείο τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στο από 20.08.2009 έγγραφό μας.

Παρακαλούμαστε όπως διαβιβάσουμε τις απόψεις μας ει δυνατόν εντός μηνός από τη λήψη του ανωτέρου εγγράφου προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου Π. Δ/γματος με το οποίο θα εγκριθεί το ΡΣΙ.Την μελέτη Β΄ Φάσης χωρίς τροποποιήσεις - όπως υποβλήθηκε από τη μελετητήρια μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Και ο σχετικός χάρτης εδώ.