Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Παμβώτιδα: Λίμνη - Λεκάνη Αρδευτικών Υδάτων

Το Υπουργείο γεωργίας για να προσφέρει στη γεωργία καλλιεργούμενες εκτάσεις κατά την 10ετία του 1960 προέβηκε στην αποξήρανση της λίμνης Λαψίστας. Το 1970-71 κατασκεύασε αναχώματα πέριξ της λίμνης Παμβώτιδας, μεταβάλλοντάς την όμως σε κλειστή δεξαμενή για τις ανάγκες της άρδευσης.

Αυτά τα αναχώματα απέκλεισαν την επικοινωνία της λίμνης με τις αμφίδρομες πηγές Μιτσικελιού και του υδροβιότοπους.

Η λίμνη στερήθηκε πολλών εκατομμυρίων m3 καθαρού νερού, της δυνατότητας αυτοκαθαρισμού της και των χώρων εκκόλαψης και αναπαραγωγής. Συνέπεια : η σχεδόν εξαφάνιση της ιχθυοπανίδας της (κιπρίνια, τσίμες, γλίνια, μαρίτσια, κ.λ.π.), των χελιών, καραβίδων, βατράχων, νερόφιδων και της πλουσιότατης ορνιθοπανίδας της. Ακόμη και οι πελαργοί μειώθηκαν δραματικά αφού δεν εύρισκαν τροφή στους αποξηραμένου υδροβιότοπους (υγρολείβαδα).


Στη μελέτη κατασκευής του εγγειοβελτιωτικού έργου του Υπουργείου Γεωργίας, προβλέπονταν η άρδευση 60.000 στρεμμάτων. Αυτός ο στόχος ποτέ δεν επιτεύχθηκε λόγω αλλαγής χρήσεων και μετατροπής των γεωργικών εκτάσεων σε αστικές και βιοτεχνικές.

Σήμερα, μετά την εγκατάλειψη της γεωργίας, τα αρδευόμενα στρέμματα σ’ ολόκληρο το λεκανοπέδιο, σύμφωνα με έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β., ανέρχονται σε 13.000 με πτωτική πορεία. Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για άρδευση είναι πλέον μικρές, και με το νέο σύστημα στάγδην άρδευσης, που κατασκευάζεται από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, σύντομα θα είναι ελάχιστες.

Επιβάλλεται λοιπόν η καταστροφή και απομάκρυνση των άχρηστων τώρα αναχωμάτων, ώστε ανεμπόδιστα να επικοινωνήσει η λίμνη με τις πηγές Μιτσικελίου και τους υδροβιότοπους. Ακόμη να επανακτήσει την δυνατότητα αυτοκαθαρισμού της, λειτουργώντας πλέον όπως παλιά ως λίμνη και λιμναίο οικοσύστημα.

Την καταστροφή των αναχωμάτων και την επαναφορά της λίμνης στη φυσική της λειτουργία, προτείνουν στις μελέτες τους ειδικοί επιστήμονες στο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ, το οποίο συντάχθηκε με χρηματοδότηση της Ε.Ε. από την Περιφέρεια Ηπείρου το 2004, αλλά και ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (σχετική ανακοίνωση του Φορέα Εδώ).

Ο Σύλλογός μας προέβη σε πολλές ενέργειες και καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Δυστυχώς τελευταία, κάποιοι λειτούργησαν αντίθετα, όπως η κατασκευή ποδηλατόδρομου επί του αναχώματος Ανατολής- Κατσικά, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. Και η οριοθέτηση της λίμνης στο όριο του αναχώματος, από την Επιτροπή Οριοθέτησης Αιγιαλού και Παραλίας. Αυτές οι ενέργειες ανοίγουν το δρόμο για οικοπεδοποίηση του τεράστιου (3.500 στρέμματα) και σημαντικότατου αυτού υδροβιότοπου, ο οποίος φιλοξενεί ζωικά και φυτικά είδη μείζονος σπουδαιότητας προστατευόμενα από σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., και καταδικάζουν τη λίμνη για πάντα σε λίμνη-λεκάνη χωρίς ζωή και χωρίς μέλλον.

Ο Σύλλογός μας έχει καταγγείλει δημοσίως τις ανωτέρω εγκληματικές για την λίμνη ενέργειες και έχει ζητήσει την παρέμβαση του πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας και των αρμοδίων Υπουργείων.

-------------------------------------------------------------

Σχετικό: Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ