Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου – καταγγελία κατασκευής ποδηλατόδρομου – έγγραφο Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

- - - - - - - -
Με γραπτή αναφορά - καταγγελία μας στις 26.02.2009 προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, καθώς και προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καταγγείλαμε την παράνομη και καταστροφική για τη Λίμνη Παμβώτιδα κατασκευή ποδηλατόδρομου επάνω στο αρδευτικό ανάχωμα Ανατολής - Κατσικά. Με την καταγγελία μας αυτή ζητούσαμε να ελεγχθεί εάν νομίμως κατασκευάσθηκε το εν λόγω έργο και σε αντίθετη περίπτωση, να αναζητηθούν τυχόν διοικητικές και άλλες ευθύνες σε βάρος των εμπλεκομένων, καθώς επίσης να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του υδροβιότοπου της περιοχής, ο οποίος πλήττετε από το έργο αυτό.

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Απόψεις και προτάσεις επί του σχεδίου ΠΔ Παμβώτιδας

Θέμα: Απόψεις και προτάσεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, των πηγών Κρύας και Τούμπας, της τάφρου Λαμψίστας, του αισθητικού δάσους Ιωαννίνων, καθώς και εποχιακής λίμνης Βρέλλη ως περιοχή οικοανάπτυξης με περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης»

Ολόκληρο το έγγραφο σε pdf εδώ

Καθώς και τα σχετικά:

1.   Δελτίου Τύπου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2007
2.   Το υπ. αριθμ. 197 / 15.10.2008 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
3.   Το υπ’ αρίθμ. 60.753/1548/04.06.1977 έγγραφο Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών
4.   Το υπ’ αριθμ. 21/31.01.2007 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β. Ιωαννίνων
5.   Η υπ. αριθμ. Φ31/4425/212/75/04.03.1977 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών
6.   Εφημερίδες: Πρωϊνός Λόγος 11.01.2008 & 19.01.2008
      Ηπειρωτικός Αγων 11.01.2008
      Νέοι Αγώνες 11.01.2008

ΥΓ. Οι απόψεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας επί του σχεδίου ΠΔ εδώ

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής μας