Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου – καταγγελία κατασκευής ποδηλατόδρομου – έγγραφο Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

- - - - - - - -
Με γραπτή αναφορά - καταγγελία μας στις 26.02.2009 προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, καθώς και προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καταγγείλαμε την παράνομη και καταστροφική για τη Λίμνη Παμβώτιδα κατασκευή ποδηλατόδρομου επάνω στο αρδευτικό ανάχωμα Ανατολής - Κατσικά. Με την καταγγελία μας αυτή ζητούσαμε να ελεγχθεί εάν νομίμως κατασκευάσθηκε το εν λόγω έργο και σε αντίθετη περίπτωση, να αναζητηθούν τυχόν διοικητικές και άλλες ευθύνες σε βάρος των εμπλεκομένων, καθώς επίσης να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του υδροβιότοπου της περιοχής, ο οποίος πλήττετε από το έργο αυτό.Μετά ένα χρόνο λάβαμε προ ημερών το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΕΔΔ/Φ528/09/17464 έγγραφο - απάντηση του Γεν. Επιθ. Δημ. Δ/σης κ. Ρακιντζή, στην οποία αναφέρει ότι: Αφού έλαβε υπόψη δηλώσεις των εμπλεκομένων “…ότι το έργο εξυπηρέτησε γενικότερες ανάγκες των κατοίκων και των αγροτών της περιοχής”, έκρινε ότι, “…δεν υφίσταται προς το παρόν λόγος ανάληψης ελεγκτικού έργου για την περαιτέρω διερεύνηση του περιεχομένου της καταγγελίας μας.

Η καταγγελία μας συνίστατο στο ότι “το έργο κατασκευάσθηκε από την Νομ. Αυτ/ση Ιωαννίνων κατά παράβαση των άρθρων 8 και 14 του Ν. 2971/2001 περί Αιγιαλού και παραλίας”.

Το άρθρο 8 αναφέρει ότι “απαγορεύεται η κατασκευή οιουδήποτε έργου στην παραλίμνια περιοχή, εάν προηγουμένως δεν έχει γίνει η οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας”. Ο ποδηλατόδρομος άρχισε να κατασκευάζεται τον Ιούνιο του 2006 και η οριοθέτηση στην περιοχή έγινε εκ των υστέρων, μετά από ένα χρόνο με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 385/24.08.2007, δηλαδή όταν το έργο είχε σχεδόν ολοκληρωθεί.

Το άρθρο 14 του ιδίου νόμου ορίζει επίσης ότι για την εκτέλεση οιουδήποτε έργου στην παραλίμνια περιοχή απαιτείται προηγουμένως άδεια παραχώρησης χρήσης από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και τέτοια άδεια δεν χορηγήθηκε μέχρι σήμερα. Σημειωτέο ότι το παράνομο και καταστροφικό για το λιμναίο οικοσύστημα έργο χρηματοδοτήθηκε μετά απόφαση του τότε Περιφερειάρχη κ. Πανοζάχου, από χρήματα της Ε.Ε. (ΠΕΠ Ηπείρου), τα οποία προορίζονταν …“για την προστασία της Λίμνης”.

Την ανωτέρω απάντηση του Γ.Γ.Δ.Δ. την οποία συνέταξε ο Ειδικός Επιθεωρητής που αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο και το οποίο υπογράφει ο Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζής απορρίπτουμε εξ ολοκλήρου. Πρόκειται για ανεπιτυχή προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών των εμπλεκομένων, η οποία άδικα πιστεύουμε εκθέτει τον κ. Ρακιντζή και τον θεσμό του Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Ο Ειδικός Επιθεωρητής που ανέλαβε να διερευνήσει την καταγγελία του Συλλόγου μας, όφειλε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη διακρίβωση της παράβασης του Νόμου από την Ν.Α.Ι., με το αν έπρεπε να χρηματοδοτηθεί ένα παράνομο έργο και με τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε βάρος του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας και όχι να αρκεσθεί στις αστήρικτες και ανακριβείς δικαιολογίες των παραβατών και να αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται λόγος ανάληψης ελεγκτικού έργου για διερεύνηση του περιεχομένου της καταγγελίας του Συλλόγου μας.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τον κ. Ρακιντζή να εξετάσει αυτοπροσώπως το θέμα και να δηλώσει ευθέως εάν η Ν.Α.Ι. παρέβη τις διατάξεις των άρθρων 8 και 14 του Ν. 2971/2001 και να επιβάλει τις εκ του Νόμου κυρώσεις.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν εάν οι διοικούντες οφείλουν να σέβονται και τηρούν τους νόμους όπως αυτοί.

Οι εμπλεκόμενοι αντί να επαίρονται για τα …κατορθώματά τους, ας εξηγήσουν στους συμπολίτες μας ΓΙΑΤΙ έσπευσαν να προλάβουν τις αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές μελέτες των μελετητικών γραφείων, στα οποία είχε αναθέσει με σύμβαση έναντι 508.000 Ευρώ η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων και προέβησαν αυθαίρετα και παράνομα στην κατασκευή του ποδηλατόδρομου επάνω στο ανάχωμα;

Είναι προφανές ότι οι μελετητές θα καθόριζαν τον ποδηλατόδρομο έξω από τον υδροβιότοπο στην περίμετρό του και θα αποκλείονταν κάθε σκέψη για οικοπεδοποίηση της εκτάσεως των 3.500 στρεμμάτων του υρδοβιότοπου, τον οποίο εποφθαλμιούν κάθε λογής καταπατητές.

Οι εμπλεκόμενοι που αντιδρούν στην καταστροφή και απομάκρυνση των παράνομων αναχωμάτων, ενεργούν σε βάρος του τόπου και των πραγματικών συμφερόντων των συμπολιτών μας.

Εμείς δηλώνουμε ότι θα αγωνισθούμε για την αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας της Παμβώτιδας και καλούμε τους πολίτες που συμφωνούν να συμπαρασταθούν με οποιονδήποτε τρόπο στον αγώνα μας αυτό.