Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Πρόσκληση - Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση
στις 22 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30
στην αίθουσα της Ε.Π.Σ.Η.Π., οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 10 στον 1ο όροφο,
με θέματα:
• Απολογισμός – Προϋπολογισμός
• Πεπραγμένα Δ.Σ. – Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ