Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ».

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ.


Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 15-1-2011 ημερίδα με θέμα τη βιοποικιλότητα και παραγωγικότητα της λίμνης Παμβώτιδας. Την ημερίδα οργάνωσε το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, το ΤΕΕ (Τμήμα Ηπείρου), το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και την Πίνδος Περιβαλλοντική.

Επιτυχημένα παραδείγματα αποκατάστασης ρηχών λιμνών παρουσιάστηκαν από ειδικούς επιστήμονες από την Ουγγαρία (λίμνη Balaton) και τη Σκωτία (λίμνη Loch Leven). Και στις δύο περιπτώσεις επετεύχθη μείωση των εισερχόμενων ρύπων μέσω δικτύων αποχέτευσης, επεξεργασία λυμάτων, παρακολούθηση και έλεγχο δραστηριοτήτων στη λεκάνη απορροής, ανασύσταση υγροτόπων. Η επαναδημιουργία μεγάλου υδροβιότοπου πριν την εισροή του μεγαλύτερου ποταμού στη λίμνη Balaton, συνέβαλε αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας του νερού και της τουριστικής ανάπτυξης της λίμνης. Αντίστοιχο αποτέλεσμα επιδιώκεται και για την Παμβώτιδα με την ανασύσταση του υδροβιότοπου στην περιοχή Κατσικά με τη δημιουργία του εκεί Οικολογικού Πάρκου.

Τονίστηκε ότι η λίμνη είναι μια ζωντανή οντότητα, που επηρεάζει τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας και συνδέεται διαχρονικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης των Ιωαννίνων. Όμως, η σημερινή της κατάσταση δεν είναι καλή, ενώ με βάση και τη διεθνή εμπειρία είναι απολύτως προβλέψιμη η μοίρα της εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Για αυτό, η αποκατάσταση του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την πόλη των Ιωαννίνων. Η αναστροφή της φθίνουσας πορείας της Παμβώτιδας είναι δυνατή εφόσον υπάρξει βούληση για να αξιοποιηθεί η διεθνής εμπειρία και το επιστημονικό δυναμικό της πόλης μας. Όπως δήλωσε ο καθηγητής John Halley «χρειάζονται συστηματικές, ολοκληρωμένες και μακρόχρονες ενέργειες αποκατάστασης, σε επίπεδο λεκάνης απορροής, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων»

Η διαπίστωση αυτή καταγράφηκε εξάλλου στο μήνυμα των μικρών παιδιών που με ενθουσιασμό συμμετείχαν στις παράλληλες εκδηλώσεις παρατήρησης πουλιών που έγιναν στη λίμνη και συνοψίζεται στη φράση «σταυρώνω τα δάχτυλα μου, ελπίζω και ταυτόχρονα προσπαθώ η λίμνη να είναι όμορφη και γεμάτη ζωή».

Ιστοσελίδα: http://pamvotis.conf.offbit.gr

και εδώ:   http://sppi1976.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html