Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ημερίδα: Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα Στη Λίμνη Παμβώτιδα
Ημερίδα: Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα Στη Λίμνη Παμβώτιδα

Ημερομηνία: 15 Ιανουαρίου 2011
Ώρα: 09:30

Τοποθεσία: Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επίσημος ιστοχώρος ημερίδας: http://pamvotis.conf.offbit.gr/el

Μια ημερίδα του
Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΤΒΕΤ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συνδιοργανωτές:
Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας
ΤΕΕ, Τμήμα Ηπείρου
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων
• Πίνδος Περιβαλλοντική

Στόχος
Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα. Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι και γιατί είναι σημαντικοί; Πως συνδέονται μεταξύ τους και ποια η σημασία τουςγια τη Λίμνη Παμβώτιδα; Η ημερίδα αυτή αποτελεί μία ευκαιρία διαλόγου των επιστημόνων με την ευρύτερη κοινωνία σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης όρων πουσήμερα χρησιμοποιούμε ευρέως όταν συζητάμε για την προστασία της φύσης και τηναποκατάσταση οικοσυστημάτων.

Η ημερίδα θα καλύψει μεγάλες θεματικές ενότητες όπως «Παραγωγικότητα Λιμναίων Οικοσυστημάτων» και «Βιοποικιλότητα» σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Με την ημερίδα επιδιώκεται η ανάδειξη της οικολογικής αξίας του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας αλλά και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων γενικότερα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εμπειρία επιστημόνων του εξωτερικού για την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην προστασία και διαχείριση των λιμναίων οικοσυστημάτων άλλων χωρών.

Η συγκεκριμένη δράση θα αναδείξει τη συμβολή της έρευνας σε ένα περιβαλλοντικό ζήτημα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την τοπική κοινωνία και θα προσφέρει τη δυνατότητα γνωριμίας της τελευταίας με αναγνωρισμένους επιστήμονες της χώρας και του εξωτερικού.

Οργανωτική επιτροπή
• Halley John M (Συντονιστής) ΤΒΕΤ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Καραγιάννη Ήρα, ΤΒΕΤ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Κασιούμης Κωνσταντίνος, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
• Νάτσης Λάζαρος, Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας
• Σακκάς Κωνσταντίνος, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων
• Τσιακίρης Ρήγας, Ελληνική Ορνιθολογική ΕταιρίαΠρόγραμμα ημερίδας:

9.30-10.00: Χαιρετισμοί
1. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2. Γιώργος Θυφρονίτης, Πρόεδρος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
3. Γεώργιος Ρεκατσίνας, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου

10.00-12.00 : Μέρος Α. Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα Λιμνών
• 10.00: Παραγωγικότητα, ευτροφισμός και αποκατάσταση στη Λίμνη Balaton*
             Judit Padisák, Πανεπιστήμιο Veszprém, Ουγγαρία
• 10.45: Οι λίμνες ως οικοσυστήματα και ο ρόλος του Ανθρώπου
             Γεώργιος Κατσαδωράκης, WWF Hellas
• 11.15: Η σημασία της βιοποικιλότητας
             Σάββας Καζαντζίδης, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
• 11.45: Συζήτηση

12.00-12.30 : Διάλειμμα

12.30-15.00 Μέρος Β. Η περίπτωση της Παμβώτιδας.
• 12.45: Παράδειγμα αποκατάστασης σε μια παρόμοια λίμνη στην Σκωτία*
             Doug Gilbert RSPB (Royal Society for Protection of Birds), Μεγάλη Βρετανία
• 13.30: Βιοποικιλότητα και εισβολές στην Παμβώτιδα
              Ιωάννης Λεονάρδος, ΤΒΕΤ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 13.30: Ελληνικές Λίμνες: οικολογικά πορτρέτα που χρωματίζουν στο φάσμα κίτρινου-κόκκινου & προτάσεις αποκατάστασης
             Μαρία Μουστάκα-Γούνη, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• 14.00: Ανασκόπηση
John M. Halley, ΤΒΕΤ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

• 14.15-15.00: Στρογγυλό τραπέζι.
Συντονίστρια Ήρα Καραγιάννη, ΤΒΕΤ,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

* Στα αγγλικά με παράλληλη μετάφραση

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Σάββαρο 15 Ιανουαρίου, 9.30-17.00, Συνεδριακό Κέντρο Κ. Παπούλιας:

- Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο ‘Τα πουλιά της λίμνης’ (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων)

• Κυριακή 16 Ιανουαρίου, 10.00-12.00, Περιβαλλοντικό Πάρκο του Φορεά Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας:

- Ενημέρωση για το φυσικό οικοσύστημα της Παμβώτιδας. (Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας)

- Σεμινάριο παρατήρησης και αναγνώρισης πουλιών (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία)

- Παρατήρηση πουλιών στον ποδηλατόδρομο (μετά τις 12.00)