Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

Στην παρούσα ανάρτηση δημοσιεύουμε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

"Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή «Οικοανάπτυξης» με περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης."

το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για ένα μήνα.

(UPDATE 14.01.2011: Στις 7 Ιανουρίου 2011 το σχέδιο δημοσιέυθηκε και στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων τουYπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
http://www.opengov.gr/minenv/?p=1429 )


ΠΔ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010