Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Η θέση του Συλλόγου μας για καθαίρεση και απομάκρυνση των άχρηστων αναχωμάτων δικαιώνεται σήμερα και από τις πρόσφατες πλημμύρες και καταρρίπτεται πλέον με τον πιο καταλυτικό τρόπο η θέση εκείνων που αντιδρούν στην απομάκρυνσή τους.
Τα αναχώματα ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις πλημμύρες, διότι περιόρισαν τη Λίμνη κατά 6.000 στρέμματα που αντιστοιχεί στο 27% της επιφάνειάς της, μειώνοντας σημαντικά την υδροχωρητικότητά της.
Απέκοψαν την επικοινωνία της με τις καταβόθρες, αλλά και τις αμφίδρομες πηγές του Μιτσικελίου. Οι πηγές λειτουργώντας αντίστροφα, θα οδηγούσαν τα πλημμυρικά ύδατα  στον υπόγειο ορίζοντα, αποθηκεύοντάς τα για το καλοκαίρι.
Οι ζημίες και η ταλαιπωρία των κατοίκων θα αποφεύγονταν εάν οι Διοικούντες εφάρμοζαν το Διαχειριστικό Σχέδιο της Παμβώτιδας, το οποίο επίσης προτείνει την καταστροφή των αναχωμάτων.
Ο Σύλλογός μας, αποβλέποντας  στην αποκατάσταση του Οικοσυστήματος, αγωνίζεται  για την απομάκρυνση των αναχωμάτων και για την οριοθέτηση της Λίμνης στα φυσικά της όρια, αντιμαχόμενος την ακαταλόγιστη άρνηση της Διοίκησης.
Τώρα που η Παμβώτιδα με τις πλημμύρες της μας προειδοποίησε και έστειλε μήνυμα για τον απαιτούμενο σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, τώρα που έδειξε και υπερέβη τα φυσικά της όρια, τα οποία αμφισβήτησαν εσχάτως οι Διοικούντες, ελπίζουμε ότι θα τους συνετίσουν οι καταστροφές που προκάλεσαν στους συμπολίτες μας. Καιρός είναι πλέον αναλογιζόμενοι τις ευθύνες τους να σεβαστούν την φύση και την κατακραυγή του κόσμου και να προβούν άμεσα στην λήψη μέτρων (απομάκρυνση των αναχωμάτων, καθαρισμό και διάνοιξη των καταβοθρών και των τάφρων απορροής, μερική αποκατάσταση λίμνης Λαψίστας), ώστε να λειτουργήσει ομαλά το οικοσύστημα.
Ο Σύλλογός μας τον Φεβρουάριο του 2007 με πρόταση - αίτημα προς τον τότε Περιφερειάρχη κ. Πανοζάχο εζήτησε την ένταξη στο Δ’ Κοινοτικό Πρόγραμμα την κατασκευή  έργων για την αποκατάσταση του Οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, τα οποία θα αποκαθιστούσαν την απολεσθείσα (από την ανύψωση του βυθού, από τα αναχώματα και τα μπαζώματα) υδροχωρητικότητα, η οποία εκτιμάται σε πολλά  εκατομμύρια κυβικών μέτρων. Ο κ. Πανοζάχος αδιαφόρησε. Ελπίζουμε σε θετική αντιμετώπιση από τον νέο Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη. Ίδομεν.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος, Αριστείδης Σωτηριάδης
Ο Γραμματέας, Κων/νος Σακκάς