Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Οριοθέτηση Λίμνης Παμβώτιδας - Ανακοίνωση

Επιτροπή οριοθέτησης του Ν 2971/2001 αποτελούμενη από υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, Νομαρχίας Ιωαννίνων και της Κτηματικής Υπηρεσίας, άρχισε από τον Δεκέμβριο του έτους 2003 να ενεργοποιείται για τον καθορισμό των οριογραμμών όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης (παραλίας) της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.

Με σχετικές αποφάσεις της, που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 218/2004, 196/2005 και 506/2006 η Επιτροπή καθόρισε τις ως άνω οριογραμμές στα τμήματα από πλατεία Μαβίλη έως Μάτσικα, από ΕΑΝΚΙ έως Άγιο Νικόλαο και στην περιοχή Σφαγείων και ΚΕΠΑΒΙ κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Στις ανωτέρω περιοχές, για τον καθορισμό των οριογραμμών η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη της το σχέδιο της πόλεως, τα διαγράμματα Μελιγγάνου, το υψόμετρο 469,54 μ. του υπερχειλιστή κ.λ.π.

Στη συνέχεια η Επιτροπή με αυτεπάγγελτη κίνηση της διαδικασίας και με τις από 28-3-2007, 3-4-2007 και 25-10-2007 αποφάσεις της (ΦΕΚ 278/2007, 385/2007 και 69/2008), προέβη στο καθορισμό των οριογραμμών στα τμήματα, από οδό Βογιάννου μέχρι Ψυχαγωγικό πάρκο (ιχθυολεκάνες), από ιχθυολεκάνες μέχρι τον Δήμο Παμβώτιδας και στην περιοχή ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ.

Στα τμήματα αυτά, από Βογιάννου μέχρι ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ εκτείνεται το γνωστό αρδευτικό ανάχωμα (επί του οποίου κατασκευάσθηκε τελευταία ποδηλατοδρόμος) μήκους πλέον των 5 χιλιομέτρων, το οποίο απέκοψε την επικοινωνία της Λίμνης με τον παρακείμενο υδροβιότοπο.

Η επιτροπή με τις ανωτέρω αποφάσεις της καθόρισε τις οριογραμμές όχθης (κόκκινη γραμμή) και παλαιάς όχθης (μπλέ γραμμή ) στο όριο... του αναχώματος περιορίζοντας την έκταση της Λίμνης κατά 4.000 περίπου στρέμματα.

Ο Σύλλογός μας εκτιμώντας ότι ο καθορισμός των οριογραμμών όχθης και παλαιάς όχθης στο όριο του αναχώματος είναι προφανώς εσφαλμένος και τελείως αντίθετος με τις διατάξεις των νόμων, κατέθεσε στην Επιτροπή οριοθέτησης την από 5-12-2007 Αίτηση επανακαθορισμού ορίων, επικαλούμενος τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 2971/2001 για τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, τα διαγράμματα των Δημοσίων Υπηρεσιών, τις αεροφωτογραφίες και πολλά ακόμη στοιχεία, τα οποία αν και γνώριζε η Επιτροπή δεν τα έλαβε υπ’ όψη της.

Σημειωτέον ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η οριοθέτηση της Λίμνης έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος και ότι σύμφωνα με την δικαστηριακή νομολογία ( ΑΠ 18/1911) "η μεγάλη Λίμνη και ο αιγιαλός αυτής ήτοι το παραλίμνιον έδαφος το οποίο κατακλύζεται από τας συνήθεις της λίμνης πλημμύρας (αναβάσεις) είναι κτήμα Δημόσιον, επομένως αναπαλλοτρίωτο και απαράγραπτον μη δυνάμενον να γίνει αντικείμενο ιδιοκτησίας ή νομής";

Επειδή ουδεμία απάντηση είχαμε από την Επιτροπή εάν δέχεται ή απορρίπτει το αίτημά μας, επανήλθαμε με νέο έγγραφο την 29-9-2008 ζητώντας από την Επιτροπή να μας απαντήσει, χωρίς όμως μέχρι σήμερα αποτέλεσμα.

Η αποφυγή απαντήσεως από την Επιτροπή δημιουργεί πολλά ερωτήματα:

Ερώτημα πρώτο: Γιατί η οριοθέτηση της όχθης και παλαιάς όχθης έγινε στο όριο του αναχώματος, πράγμα το οποίο περιορίζει τον λιμναίο χώρο, ανοίγει τον δρόμο για αυθαίρετες καταπατήσεις εκτάσεων και ζημιώνει τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου;

Ερώτημα δεύτερο: Με ποιο σκεπτικό τέθηκε στο όριο του αναχώματος και η οριογραμμή της παλαιάς όχθης και έγινε ταύτιση της μπλέ με την κόκκινη γραμμή καίτοι από τά στοιχεία που προσκομίσαμε προέκυπτε μεγάλη διαφορά ως προς τις γραμμές αυτές;

Γιατί δεν ελήφθησαν υπ’ όψη οι διατάξεις του Ν. 2971/2001, όπου στο άρθρο 1 ορίζεται ότι "παλαιά όχθη των μεγάλων λιμνών και ποταμών είναι η ζώνη της ξηράς που προέκυψε από μετακίνηση της οριογραμμής της όχθης";

Ερώτημα τρίτο: Η Επιτροπή κατά την αυτοψία που διενήργησε, δεν είδε ότι εσώτερα και πέραν του αναχώματος υπάρχει ο παλαιός βάλτος (υδροβιότοπος) , ο οποίος οριοθετεί την παλαιά όχθη της Λίμνης; Δεν είδε τα τοπογραφικά διαγράμματα την Δημοσίων Υπηρεσιών στα οποία απεικονίζεται ο υδροβιότοπος; Δεν είδε την από 23-7-1992 υπερεσιακή αναφορά του τοπογράφου μηχανικού του ΓΕΝ, στην οποία αναφέρει τις "αεροφωτογραφίες του 1962 με χαραγμένη επ’ αυτών την οριογραμμή της παλαιάς όχθης", τις οποίες φωτογραφίες παρέδωσε στις Υπηρεσίες της Νομαρχίας; Ούτε την υπ’ αριθμ. 18/1926 απόφαση της Επιτροπής απαλλοτριώσεως αγροκτήματος ΚΑΤΣΙΚΑ στην οποία αναφέρεται ο υφιστάμενος βάλτος και καλαμώνας εκτάσεως 2.840 στρεμμάτων, πλέον 304 στρεμμάτων της Γεωργικής Σχολής και 433 στρεμμάτων στην Ανατολή;

Γιατί δεν έλαβε υπ’ όψη της διάφορα έγγραφα και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, που αναφέρουν ότι "ο αιγιαλός είναι δημιούργημα της φύσης και δεν εξαρτάται από την θέληση της Πολιτείας" και ότι «για τον καθορισμό της οριογραμμής της όχθης πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η κατάσταση της όχθης πρίν από την κατασκευή διαφόρων έργων;»

Ερώτημα τέταρτο: Η προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία μετέχει στην Επιτροπή οριοθέτησης και έχει ως αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί δεν απέτρεψε την έκδοση της ως άνω βλαπτικής απόφασης της Επιτροπής;

Ερώτημα πέμπτο: Γιατί υπό αυτά τα δεδομένα ο Γ.Γ Περιφέρειας Ηπείρου κ. Πανοζάχος ενέκρινε και επικύρωσε τις ως άνω αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες σίγουρα οδηγούν σε οριστικό αφανισμό πάνω από 3500 στρέμματα του σημαντικότατου υδροβιότοπου της περιοχής Ανατολής – Κατσικά, ενώ είχε υποχρέωση από τον νόμο να τον προστατεύσει, διότι αποτελεί περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου;

Τα ερωτήματα αυτά χρήζουν απαντήσεως ώστε να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας για τα προβλήματα που αφορούν την Λίμνη μας. Συνεπώς οι απαντήσεις πρέπει να είναι υπεύθυνες και τεκμηριωμένες χωρίς υπεκφυγές.

Επίσης η Επιτροπή οριοθέτησης της Παμβώτιδας οφείλει άμεσα να λάβει θέση επί του αιτήματος επαναπροσδιορισμού των οριογραμμών που έθεσε με αίτησή του ο Σύλλογος μας πριν δημιουργηθούν βλαπτικές συνθήκες τετελεσμένων γεγονότων.

Ιωάννινα 25 Νοεμβρίου 2008

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Σωτηριάδης


___________________________________________________________________

μέρος της ανακοίνωσης δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος την 28.11.08 εδώ