Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Απόψεις επί της Μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων

Την μελέτη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων (Ρ.Σ.Ι.) Α φάση - Ιούνιος 2008 μπορείτε να δείτε Εδώ
--------------------------------------------------------------------------
Ιωάννινα 10 -9- 2008
Προς
Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας
(Δ/νση Πολ/κού Σχεδιασμού
Αμαλιάδος 17 – 115 23 – Αθήνα

Θέμα: Απόψεις επί της Μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων

Κατ’ αρχή θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας διότι μετά από πολλά χρόνια αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο Σας το σοβαρότατο αυτό και χρονίζον πρόβλημα της περιοχής μας και συγχαίρουμε όσους συνέβαλαν σ’αυτό.

Θα πρέπει να σημειώσουμε προκαταβολικά ότι οι προτάσεις της Μελέτης του Ρυθμιστικού σχεδίου της περιοχής των Ιωαννίνων είναι σε θετική κατεύθυνση και ίσως θα είναι μοναδική ευκαιρία για να μπει κάποια τάξη στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.

Το ζητούμενο στη περίπτωση αυτή είναι η υλοποίηση του, στις βασικές τουλάχιστον κατευθύνσεις, διότι η πείρα του παρελθόντος μας έδειξε ότι οι πιέσεις οργανωμένων ιδιωτικών συμφερόντων, οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες και η ολιγωρία των ΟΤΑ, μπορεί να οδηγήσει σε εκπτώσεις και ανατροπές, με δυσάρεστα για την περιοχή αποτελέσματα.

Ως Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος ιδιαίτερα μας ικανοποιεί η προτεινόμενη δημιουργία Δημοτικού Μητροπολιτικού και Οικολογικού Πάρκου γύρω από την Λίμνη Παμβώτιδα, σε συνδυασμό με τον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας, η οποία θα συμβάλλει αποφασιστικά στην διάσωση της Λίμνης μας και στην ποιοτική αναβάθμιση και ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Επισημαίνουμε εν προκειμένω την σημασία , της ακύρωσης της γνωστής υπ’ αριθμ. 22943/5-6-2003 ΚΥΑ, μετά από Αίτημα του Συλλόγου μας, η οποία αποτελούσε τροχοπέδη στη σωστή διαμόρφωση της παραλίμνιας περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας.

Με βάση τις πιο πάνω σκέψεις μας, συμφωνούμε καταρχήν με τις προτάσεις και επιλογές του Α΄ Σεναρίου της Μελέτης και θέτουμε για εξέταση και τις πιο κάτω προτάσεις μας:

1) Να μην οικοπεδοποιηθεί το Στρατόπεδο Βελισαρίου και να μείνει ως χώρος πρασίνου εκτός από την προβλεπόμενη από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο κατασκευή του νέου Διοικητικού Κέντρου. Επίσης θα μπορούσε να προβλεφθούν και κάποιοι χώροι οι οποίοι να διατεθούν στην Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) για την δημιουργία σύγχρονων Σχολικών Συγκροτημάτων.

2) Η πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, θα πρέπει να στηρίζεται στην διασφάλιση του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της . Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με:

α) Την βιωσιμότητα της Λίμνης Παμβώτιδας με την αποκατάσταση του οικοσυστήματος των Λιμνών Παμβώτιδας και Λαψίστας.

β) Τον καθαρισμό του πυθμένα της Λίμνης με την απομάκρυνση της μολυσμένης λάσπης.

γ) Την επαναφορά του βυθού στην παλαιά κατάσταση με την απομάκρυνση των φερτών υλών που έχουν ανυψώσει τον βυθό μειώνοντας αντίστοιχα της υδροχωρητικότητα της Λίμνης.

δ) Την καταστροφή και απομάκρυνση των αναχωμάτων Αμφιθέας και Ανατολής-Κατσικά ώστε να αποκατασταθεί η επικοινωνία της Λίμνης με τις πηγές Μιτσικελίου και τους υδροβιότοπους και ανακτηθεί η δυνατότητα αυτοκαθαρισμού της.

ε) Την κατασκευή περιμετρικής αποχετευτικής τάφρου για την συλλογή των επιβαρημένων, από γεωργικά λιπάσματα-φυτοφάρμακα κλπ., επιφανειακών υδάτων.
στ) Την μερική αποκατάσταση της Λίμνης Λαψίστας και δημιουργία αύλακος επικοινωνίας της με την Παμβώτιδα.

3) Αναδάσωση του Μιτσικελίου.

4) Αναδάσωση του λόφου Μαρμάρων.

5) Να αποκλεισθούν βιομηχανικές μονάδες που εκπέμπουν αερολύματα καθ’ ότι το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων είναι κλειστό και η ύπαρξη αερολυμάτων την χειμερινή κυρίως περίοδο των βροχών θα υπάρξουν προβλήματα υγείας των κατοίκων από το διοξείδιο του θείου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας

Αριστείδης Σωτηριάδης
Κων/νος Σακκάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Κ. Σταύρο Καλογιάννη

2. Ε.D.P . S.A.
Κ. Μάρθα Χουσιανάκου
Ομήρου 60 – Τ.Κ. 171 21 –Νέα Σμύρνη.

--------------------------------------------------------------------------

Ακολουθεί σκαναρισμένο κείμενο με τις απόψεις του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας επί του ιδίου θέματος